Tipus d’intercanviadors de calor per a edificacions

En un dels nostres post anteriors comentem sobre els intercanviadors de calor, els quals són equips d’alta eficiència que permeten aprofitar la temperatura i la humitat presents a l’aire que s’extreu d’una edificació i intercanviar-la amb l’aire de la ventilació provinent de l’exterior , cosa que permet preescalfar o prerefredar l’aire que prové de l’exterior, cosa que ajuda a reduir el consum energètic.

Això és perquè els equips de climatització tindran una menor càrrega tèrmica gràcies al pretractament que realitzen els intercanviadors de calor, actualment hi ha tres tipus principals d’intercanviadors de calor; a continuació us mostrem les característiques principals de cadascun d’ells:

Intercanviador de Fluxos Creuats: l’intercanvi es produeix gràcies perquè els fluxos d’aire tant d’entrada com de sortida es creuen en sentit perpendicular a l’interior de l’equip, aconseguint una eficiència que pot arribar fins al 75%.

Intercanviadors de flux paral·lel o contraflux: l’intercanvi es produeix pel fet que els fluxos d’entrada i sortida de l’aire circular en forma paral·lela ia contracorrent dins de l’intercanviador, cosa que augmenta el temps i la superfície d’intercanvi de calor, cosa que origina un augment en la capacitat de recuperació, aconseguint una eficiència que pot arribar fins al 95%.

Intercanviadors rotatius: la rotació pròpia de l’intercanviador produeix l’intercanvi entre els fluxos d’aire, gràcies a una sèrie de cedes que prenen la calor del flux d’aire calent que es desplaça a través d’elles, posteriorment cedeixen aquesta calor gràcies al flux d’aire fred , aconseguint una eficiència de fins a un 85%.

Aspectes a considerar per millorar la qualitat del nostre habitatge

Un aspecte important de tot habitatge és que pugui oferir un bon nivell de confort, és necessari millorar-lo perquè arribi a ser de la qualitat esperada, a continuació esmentarem alguns factors que influeixen en la qualitat del nostre habitatge:
Llegir més

La importància de l’orientació en una construcció sostenible

Les construccions sostenibles depenen en gran mesura de l’arquitectura bioclimàtica per a dissenyar edificis que aprofitin tots els recursos naturals disponibles en el seu entorn com llum solar, la vegetació, aigua o pluja, amb la finalitat de reduir el consum energètic i disminuir l’impacte ambiental.

Un dels factors de gran importància dins d’aquest model de construcció ecològica és la seva orientació, ja que d’ella depèn es pugui aprofitar al màxim la llum natural, el que permetrà maximitzar l’estalvi en la demanda d’energia del futur habitatge.

Llegir més

Avantatges de la certificació energètica en edificis

En totes les regions i ciutats hi ha diferents tipus d’edificacions per habitatge, una d’elles són els edificis, que per descomptat es troben de diferents mides, tipus de construcció i antiguitat, per la qual cosa cadascun d’ells va ser creat amb una diferent normativa de construcció que han anat variant al llarg dels anys i ens permet saber la normativa tèrmica amb què va ser construït. Llegir més

No tots els edificis verds són sempre sostenibles: Característiques que ha de tenir una edificació sostenible

Perquè un edifici es consideri com a sostenible, deu tenir en compte molts factors, entre ells el factor mediambiental, l’estalvi energètic i així com la utilització d’accessoris i materials sostenibles.

Moltes persones confonen l’edificació sostenible amb l’arquitectura verda, tot i que són dos conceptes relacionats, moltes persones confonen que els edificis que compten amb jardins botànics o espais verds, siguin considerats sostenibles, cosa que no és cert en la seva totalitat encara que si és beneficiós per al medi ambient.

Llegir més