Aspectes a considerar per millorar la qualitat del nostre habitatge

Un aspecte important de tot habitatge és que pugui oferir un bon nivell de confort, és necessari millorar-lo perquè arribi a ser de la qualitat esperada, a continuació esmentarem alguns factors que influeixen en la qualitat del nostre habitatge:
Read more

La importància de l’orientació en una construcció sostenible

Les construccions sostenibles depenen en gran mesura de l’arquitectura bioclimàtica per a dissenyar edificis que aprofitin tots els recursos naturals disponibles en el seu entorn com llum solar, la vegetació, aigua o pluja, amb la finalitat de reduir el consum energètic i disminuir l’impacte ambiental.

Un dels factors de gran importància dins d’aquest model de construcció ecològica és la seva orientació, ja que d’ella depèn es pugui aprofitar al màxim la llum natural, el que permetrà maximitzar l’estalvi en la demanda d’energia del futur habitatge.

Read more

Avantatges de la certificació energètica en edificis

En totes les regions i ciutats hi ha diferents tipus d’edificacions per habitatge, una d’elles són els edificis, que per descomptat es troben de diferents mides, tipus de construcció i antiguitat, per la qual cosa cadascun d’ells va ser creat amb una diferent normativa de construcció que han anat variant al llarg dels anys i ens permet saber la normativa tèrmica amb què va ser construït. Read more

No tots els edificis verds són sempre sostenibles: Característiques que ha de tenir una edificació sostenible

Perquè un edifici es consideri com a sostenible, deu tenir en compte molts factors, entre ells el factor mediambiental, l’estalvi energètic i així com la utilització d’accessoris i materials sostenibles.

Moltes persones confonen l’edificació sostenible amb l’arquitectura verda, tot i que són dos conceptes relacionats, moltes persones confonen que els edificis que compten amb jardins botànics o espais verds, siguin considerats sostenibles, cosa que no és cert en la seva totalitat encara que si és beneficiós per al medi ambient.

Read more