Entrades per cagc

Captació Solar Passiva: Què és i com funciona?

La captació passiva d’energia solar s’entén com un mètode que permet l’aprofitament directe de l’energia solar sense l’ús de forces mecàniques, ja que depèn principalment del disseny de l’edifici. És la forma més eficient i econòmica de produir energia tèrmica utilitzant els mecanismes bàsics de transferència de calor: convecció, conducció i radiació, que són la […]

Tipus d’intercanviadors de calor per a edificacions

En un dels nostres post anteriors comentem sobre els intercanviadors de calor, els quals són equips d’alta eficiència que permeten aprofitar la temperatura i la humitat presents a l’aire que s’extreu d’una edificació i intercanviar-la amb l’aire de la ventilació provinent de l’exterior , cosa que permet preescalfar o prerefredar l’aire que prové de l’exterior, […]

Avantatges de comptar amb la certificació d’eficiència energètica

Moltes persones tendeixen a veure la certificació d’eficiència energètica com un mer tràmit burocràtic, una simple imposició que busca recaptar més recursos per via d’impostos, però la realitat és totalment contrària a aquestes concepcions; es tracta de regulacions sobre la base de convenis internacionals que busquen reduir el consum d’energia per a salvaguardar el medi […]

Pagaria fins a 6000 euros per no comptar amb certificat d’eficiència energètica?

El certificat d’eficiència energètica és un requisit que és sol·licitat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, per la qual cosa els usuaris que no comptin amb el certificat estan exposats a afrontar en qualsevol moment una sanció que comporta al pagament d’una multa. En aquest sentit, estarien incomplint la Llei 8/2013 de 26 de juny, […]

Obtingui la màxima qualificació d’eficiència energètica i estalviï recursos

Quan necessiti tramitar l’obligatori Certificat d’Eficiència Energètica contracti un tècnic autoritzat amb la formació professional idònia. Els enginyers, arquitectes i tècnics especialistes estan en la capacitat d’emetre’ls i hi ha diverses empreses professionals que poden realitzar aquest certificat de vigència del sistema energètic. No obstant això, en l’arquitectura amigable amb la cura del mediambient, hi […]

Recuperadors de calor una opció de ventilació controlada eficient i econòmica

La ventilació adequada de tots els espais del nostre habitatge garanteix que l’aire que respirem a l’interior d’ella no conté elevats nivells de contaminació que poden causar afeccions a la pell, ulls i vies respiratòries, per això es recomana utilitzar sistemes de ventilació mecànica controlada; sent els recuperadors de calor un dels mitjans més eficients.

La importància de l’orientació en una construcció sostenible

Les construccions sostenibles depenen en gran mesura de l’arquitectura bioclimàtica per a dissenyar edificis que aprofitin tots els recursos naturals disponibles en el seu entorn com llum solar, la vegetació, aigua o pluja, amb la finalitat de reduir el consum energètic i disminuir l’impacte ambiental. Un dels factors de gran importància dins d’aquest model de […]

Com mantenir els nostres sistemes de ventilació en bon estat

Els aires condicionats i altres sistema de ventilació compleixen un paper fonamental en moltes llars i negocis, a causa que serveixen per mantenir una temperatura en el seu interior i aconseguint que aquests espais siguin més habitables i còmodes per a tots nosaltres, aquests també ens ajuden a purificar l’ aire i eliminar les seves […]

Noves tecnologies de ventilació

Els sistemes de ventilació han estat de gran importància per a la societat des de fa dècades, aquests han anat evolucionant i adquirint diferents funcions a mesura que la seva tecnologia avança, cal destacar que la funció primordial dels condicionats d’aire i altres sistemes de ventilació és mantenir nostres espais més frescos i reduir el […]