Captació Solar Passiva: Què és i com funciona?

La captació passiva d’energia solar s’entén com un mètode que permet l’aprofitament directe de l’energia solar sense l’ús de forces mecàniques, ja que depèn principalment del disseny de l’edifici. És la forma més eficient i econòmica de produir energia tèrmica utilitzant els mecanismes bàsics de transferència de calor: convecció, conducció i radiació, que són la base del sistema.

Per percebre’l, s’han de tenir en compte els punts següents:

Adreça de sol i ombra. En el lloc del projecte de construcció, és important conèixer l’entorn i les condicions naturals, on l’orientació és important per capturar la naturalesa i crear ombres segons calgui.

Projecte arquitectònic complet. Les obertures de les finestres es col·loquen a la façana per a que la llum natural pugui passar a través de les habitacions on es necessita, a més de projectar ombres sobre ella.

Materials i tipus de tancaments. La varietat dimplementació del material és important, ja que alguns materials tenen una conductivitat tèrmica més alta que altres, i també hi ha materials que retenen la calor per més temps que altres.

Com funciona?

La radiació solar és captada per materials amb aquesta condició, per exemple, el vidre, la llum solar la penetra i és capaç d’escalfar els materials col·locats a prop d’ell, el vidre no deixa escapar la radiació emesa per aquests materials, per la qual cosa només s’aplica a espais interiors.

Alguns materials, depenent de la seva inèrcia tèrmica, són capaços de retenir i alliberar calor en grans quantitats durant molt de temps. Un tipus o forma de recol·lectar energia solar.

En aquest cas, els elements arquitectònics s’utilitzen per recollir la energia solar i realitzar dues funcions principals per crear un confort tèrmic que compensi l’impacte ambiental:

L’energia solar es recull, emmagatzema i redistribueix internament en forma de sensacions tèrmiques segons la temperatura ambient.

Aïllar a alta temperatura. Podem trobar alguns exemples de captació passiva d’energia solar implantats al llarg del temps en finestres, parets o teulades, com per exemple:

Els sostres amb ventilació externa reben molta radiació a les estacions càlides i alliberen calor quan es ventilen. L’orientació del sol permet absorbir més energia a les habitacions on es necessita.
La vegetació també proporciona ombra i redueix la quantitat de radiació solar que pot rebre un edifici. La diferència entre la recol·lecció d’energia solar passiva i activa

La recol·lecció d’energia solar passiva es diferencia de la recol·lecció d’energia solar activa en què requereix energia mecànica per recollir-la.

Utilitza altres equips elèctrics, inclosa la conversió d’energia en corrent altern per al seu ús en la construcció d’equips elèctrics, incloses les cèl·lules solars i l’energia tèrmica. La captació passiva d’energia solar no requereix un disseny de construcció especial, el sistema absorbeix l’energia solar a través dels panells.

Avantatges de la captació solar passiva

En aquest apartat enumerarem alguns dels avantatges més representatius de la captació solar passiva. Baixos costos. La captació d’energia solar, que és passiva, no suposa costos addicionals.

A més d’això, el seu manteniment també es redueix, ja que depèn de la vida útil del material utilitzat per a recollir-lo. Contribució al medi ambient
No emet gasos d’efecte hivernacle i pel tant redueix la petjada de carboni.

Eficiència energètica

En augmentar la consciència sobre lús passiu de lenergia solar, es redueix el cost del consum denergia per refredar o escalfar els espais dels edificis.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.